I turkalenderen finder du oplysninger om turene de næste 1-2 måneder. Der kan dog også blive annonceret eller aflyst ture med meget kort varsel, så kig jævnligt i kalenderen.
"Agenda" i øverste højre hjørne viser en liste med alle fremtidige ture i datoorden med mødetidspunkt, turens navn og længde.
Turlængder er angivet som km i kantet parentes. Hvis der er flere tal i parentesen, angiver det mindste tal længden af en evt. afkortet tur.
Et “i” efter tallet betyder, at påstigning på DSB tog hjem sker inden kl. 15:00. Et “e” betyder, at påstigning på DSB tog hjem sker efter kl. 17:00 indenfor takstzone 01-99.
Ved at klikke på turens navn får du yderligere følgende oplysninger:

Hvornår: Dato og start-/sluttidspunkt.
Det sidste er kun omtrentligt.
Hvor: Turdeltagernes mødested.
Beskrivelse: Yderligere oplysninger om turen.